Artikulo Ko To!

Anyone can write on Artikulo Ko To!  Start Writing! Read what matters to you.

Editoryal: Pagkamulat

Category: Literature |  Author: MaMag malayang magasin |  Published: 2020-08-02 12:18:26 |  Times Read: 598

Opinyon
 
Editoryal
 
Pagkamulat
 
     Taumataas nang
tumataas na bilang ng mangá
halaman ang nanganganib sa
kasalukuyan. Sa kawalan ng
lunas at/o tamang pagkilos
mula sa sangkatauhan, siya
ngang patuloy ang pagtaas
at pagdami ng mangá
daluyong nang kalbuhin ang
kagubatan.
 
     Samantalang patuloy ang
paggamit ng mangá plastics
bilang kasangkapan sa pag-
iwas ng mangá nakababahala
at nakahahawang sakit,
dinagdagan nang dinagdagan
ng paggamit ng mangá single-
use plastics ang pag-init ng
kapaligiran na siyang
mapanganib din sa
kapaligiran.
 
     Paunti-unting nalulunod
kundi ay nasusunog ang
Inang-Kalikasan. Hindi na
sapat ang hele sa binhing
nagugutom. Palakas nang
palakas ang pag-uha ng binhi
nang dahil sa kawalan ng
pagkain—nutrisyon at malinis
sa tubig-inumin.

Comments