Artikulo Ko To!

Anyone can write on Artikulo Ko To!  Start Writing! Read what matters to you.

HINDI NA TUTULA SI MATANGLAWIN

Category: Literature |  Author: MaMag malayang magasin |  Published: 2011-10-21 06:42:41 |  Times Read: 1645

HINDI NA TUTULA SI MATANGLAWIN

ni Ading Kiko, dps 

 

Malawak ang eksena sa baryo

pugad nitong lawin ay nadaanan

sa itaas ng punong balete

inakay na nakasilong sa naghihingalong bagwis.

Ano pa ba ang pakay?

Mga banyagang manlulustay

siyang nagpapaikot ng hapag

bayan ang nabagabag sa yabag.

Tulang tinig, nawa ay hayaan

abang binhi niya ay namana

buhat sa magulang na ngayo'y nagdurusa

maitawid lamang gutom na di na masikmura.

Nakaratay ang musmos na paslit

dahil wala na ring mapuslit

samantalang mga uod walang humpay sa pagnguya

tiya'y naubos sa kutya.

Gahaman ang likas sa buwaya

na nilingkis sa talahiban ng sawa

na nabihag sa matatalas na kuko

sa pagdagit ng naghaharing puso.

Lumisan sa paraiso ang pinuno

upang magbigay buhay

dito sa munting tuka sa ibabaw ng bisig

nitong pagkatatag na higante sa martir.

Aanhin ang damo

kung patay na ang kabayo?

Mabuti pa ang tao sa kubo

kaysa sa mansyong may kuwago.

Wikain mo ang poot

hanggang mayroong nakikinig

mahirap na hilig

magpaalam ng lubos kisig.

Iniunat na niya ang huling kalbaryo

habang kanlong ng inang

wala na ring saysay tulad niya.

Nananahan sa pangungulila.

 

(Nalimbag sa lingguhang pahayagang pang kampus DAWN)

 

Comments