Artikulo Ko To!

Anyone can write on Artikulo Ko To!  Start Writing! facebook Read what matters to you.

What's Hot

Why is porn interesting?

Have you ever wondered why porn websites tend to have more visitors than other websites? Well, basically, more people are more interested in watching porn videos than browsing more educational websites. I'm not writing this to promote porn websites or anything. I just want to point out why people tend…

Labinwalong Taon

Labingwalong taon… Umabot ng halos dalawang dekada ang paghihirap mo sa ibang bansa para lamang maitaguyod kami. At nasa crossroads na naman tayo ngayon, kailangan nang magdesisyon kung ikaw ay uuwi o magtatagal muli ng ilang buwan. Hindi ako sumagot, ilang oras kong pinag-isipan hanggang ginising ako ng isang bangungot…