Artikulo Ko To!

Anyone can write on Artikulo Ko To!  Start Writing! facebook Read what matters to you.

What's Hot

Be Like A Lady?

Act like a lady and walk like one Everybody tells me “Don’t play in the sun, It’ll ruin your skin, you don’t need that tan. And flutter like a butterfly, don’t you dare run.” But I’m not a lady… No, I don’t wanna be one. I’ll play in the sun…

Labinwalong Taon

Labingwalong taon… Umabot ng halos dalawang dekada ang paghihirap mo sa ibang bansa para lamang maitaguyod kami. At nasa crossroads na naman tayo ngayon, kailangan nang magdesisyon kung ikaw ay uuwi o magtatagal muli ng ilang buwan. Hindi ako sumagot, ilang oras kong pinag-isipan hanggang ginising ako ng isang bangungot…